Banen

For å komme til oss må du følge E6 nordover fra Selfors og kjøre ca 10 km til Røssvoll. Ved kirken svinger du av E6 og kjører Røvassdalveien. Etter innkjøringen til flyplassen tar du til høyre ved første vegkryss, og kjører opp bakken. Her parkerer du bilen og går ca 100 meter innover til høyre for parkeringsplassen.

Her finnes det klubbhus og 6 skiver på 100 meter, 4 av skivene med reinfigurer for oppskyting til storviltprøven og to innskytingsskiver, i tillegg er det også en løpende elgbaneskive. Alle skivene er elektroniske.

Banen er åpen for trening og skyteprøver fra slutten av mai og til midten av september med 2 kvelder pr uke, tirsdager og torsdager. Skulle det være behov for trening, innskyting utenom disse dagene, så ta kontakt med noen i styret.

Foruten dette, så er banen også åpen fra i slutten av februar og utover våren med trening og jaktfeltskyting, dette gjelder en gang pr uke, på onsdags ettermiddager.

I tillegg til trening og skyting, så tilbyr vi et godt sosialt miljø med mye god jaktprat og det blir alltids en råd med å få kjøpt seg en kaffekopp og noe å bite i.

Så yngre som eldre, skyte og jaktintreserte, velkommen skal dere være til vårt baneanlegg.