Historie

Litt fra Rana Elgjegerforenings historie

Vi ble stiftet 1. mars 1979. Medlemskontingenten den gang var kr. 50,-.

Følgende to punkter er fra formålsparagrafen som ble vedtatt i 1979:

  1. Rana elgjegerforening skal ha til formål å knytte sammen elgjegere og grunneiere for å skape et sunt og aktivt miljø omkring elg og elgjakt. Å innarbeide i den almenne bevissthet økt forståelse for menneskets ansvar for den levende natur, herunder arbeidet for å fremme ansvarsbevisst jakt og ferdsel i skog og mark.
  2. Å fremme tiltak som tar sikte på å få så god elgskjøtsel som mulig. Foreningen vil søke å få et godt samarbeid med myndighetene og andre foreninger i samsvar med foreningens formålsparagraf.

I 1981 ble foreningen tilsluttet Norges Jeger- og Fiskeforbund.

I 1982 hadde foreningen 45 betalende medlemmer, og medlemskontingenten var kr. 100,- grunnet innmeldingen i NJFF.

I 1983 ble Nordland elghundklubb stiftet, dette til stor glede for de mange hundeinteresserte i foreningen.

I 1984 ble det inngått samarbeid med sportsskyttergruppa i Rødvassdalen skytterlag om å bygge en bevegelig viltbane på Røssvoll.

I 1985 startet det praktiske arbeidet med å bygge en elgbane.

I 1987, søndag den 20. juni, ble det offisiell åpning av elgbanen.

I 1999 ble det foretatt en utbygging av banen med to faste skiver, og fra da av ble det full fart med storviltprøver og trening. Samme år ble alle skivene fornyet med moderne elektronikk.

Fra oppstarten og opp gjennom årene har det vært et stort engasjement i å forhindre elgpåkjørsler på jernbanen. Den irregulære avgangen av elg i Rana har årlig ligget på ca 20-25 % av jaktutbyttet, og av dette tar jernbanen de fleste. Av praktiske tiltak som har vært prøvet og benyttet for å begrense dette, er kjøring av løypetrasséer, bortjaging av elg fra sporet i utsatte områder, skogrydding langs linja, foringsplasser og oppsetting av elggjerde. Høsten 1991 ble det satt opp et gjerde på Hjartåsen av foreningas medlemmer, med en total lengde på ca 2 km. (begge sider av linja). Ingen påkjørte elger her siden den gang.

I årene 2000-2003 foregikk en storstilt skogrydding sammen med Statsskog på de mest utsatte områdene langs jernbanelinja i Dunderlandsdalen. Tilsammen ble en strekning på 23 km. ryddet.

Det har vært et sterkt engasjement for å ha en best mulig elgforvaltning. Det samme gjelder også skytekonkurranser, trening og storviltprøver.