Elgku 904

Dette kan , med det man har kjennskap til være den eldste elgen i Norge. I forbindelse med elgmerkeprosjektet som ble foretatt i Rana på begynnelsen av 90 tallet, så ble denne elgkua merket med halsbånd og radiosender vinteren 1990 på Plurheia. Da hadde kua en kalv og elgen ble anslått å være født våren 1986 eller tidligere. 20 februar 2010 ble elgkua funnet død noen hundre meter fra bebyggelsen på Sætermoen. Da lå kua som en elg valigvis ligger med føttene under seg, så dødsårsaken er uten tvil “alderdoms svakhet”. Elgkua er opp gjennom årene registrert med mange kalver, det siste kjente året den er sett med kalv var i 2004 og da var kua ca 18 år gammel!!

Foruten den svært så høye alderen, så er det i tillegg en utrolig og sensasjonell adferd ved denne elgkua gjennom disse årene. Oppholdsområdet gjennom vintrene har hele tiden vært, Plurheia, Skonseng og Sætermoen.

Dette området ligger tett opp mot jernbanen og i årenes løp har det vært mange harde snøvintre med svært så vanskelige føreforhold for elgen. Massevis av elg er drept på jernbanen gjennom dette området i disse årene, men denne elgkua har av en eller merkelig grunn ikke blitt med disse elgene ned på jernbanesporet, for den sikre død.

Det skulle vært av utrolig så stor intresse å få vite årsaken til at noe sånt kunne skje, men det får vel bli elgku 904 sin hemmelighet.

Les obduksjonsrapporten