Gevir

Prinsipper for gevirbedømming i NJFF

Den verdensomspennende jegerorganisasjonen C.I.C. har fastsatt normer for bedømming av gevirer for ulike viltarter. NJFF følger disse normene når det gjelder elg, hjort og villrein. Når det gjelder rådyr så avviker vi fra C.I.C.s normer for volumberegning. I stedet for å legge til grunn en volumberegning basert på at geviret senkes ned i vann, beregnes volumet på rådyrgeviret ved å multiplisere gevirets vekt med en faktor på  0,25. Ønsker en å kunne sammenligne norske rådyrgevir med gevir fra andre land som er målt med utgangspunkt i C.I.C.s normer, må man be spesielt om å få gjennomført en måling i tråd med disse normene.

Det er i hovedsak tre elementer som kan legges til grunn for bedømmelse av gevir

  • Mål
  • Vekt/volumberegning
  • Skjønnsmessige vurderinger

Før et gevir kan bedømmes, skal det ha tørket i romtemperatur i minimum tre måneder. Kravet om tørketid på minimum tre måneder gjelder både for gevir av elg, hjort, villrein og rådyr.

Elg

Her er det kun mål som legges til grunn for bedømmingen. Gevirene deles inn i to forskjellige gevirtyper kalt stanggevir og skovlgevir. De tre første målingene på skjemaet er like, omkrets av stengene, største vidde og lengde av skovlen. Takkenes gjennomsnittslengde kan og være lik, men for skovlgevir får man ikke noe hvis gjennomsnittslengden er under 5 cm og hvis den er over 15 cm får man kun 15 poeng. For stanggevir får man det målingen gir. Skovlbredden gir mye poeng i og med at den legges sammen og gir to ganger bredden som poeng. På stanggevir måles omkretsen av de fem lengste taggene midt på taggen. Hva angår poeng for taggene får man på skovlgevir ett poeng for hver tagg over 10. For stanggevir får man maks 10 poeng, ett for hver tagg på hver side og maks 5 poeng pr. side.

Hvis dommeren er i tvil om geviret er et stang- eller skovlgevir, bedømmes det som begge deler. Den bedømmelsen som gir mest poeng blir tellende.

Poengkrav for medalje:

  • Gull over 300 poeng
  • Sølv over 275 poeng
  • Bronse over 250 poeng