Program Gullkrona

Program for «Gullkrona»
«Gullkrona» skytes av lag bestående av 3 stk. der minimum 2 stk. må tilhøre samme jaktlag. Ingen skyttere kan skyte for flere lag.
Det er også et krav at minst en av skytterne må være medlem av Rana Elgjegerforening
Reglement:
Våpen, utstyr, og bekledning må være i h.h.t. NJFF reglement for Jegerklasser i Elgbaneskyting. Og skytestillinger i h.h.t. NJFF’s reglement for klassene. Skyttere i Klasse D1-D2 og E2 kan velge å skyte sittende i stedet for stående.

Skyteprogram: 2 skudd på stillestånde elgfigur
1 skudd sittende og 1 skudd stående og
3 skudd løpende i en serie.
Totalt 5 skudd pr. skytter.
Fra skytter skyter første skudd (sittende) har han/hun 15 sek. til å skyte neste skudd(stående) før elgen settes i bevegelse inn i stallen og fortsetter uten stans til serien er skutt.
Det skal skytes ett skudd på hver passering, og det vil derfor ikke være tillatt å skyte på siste passering tilbake til stallen.